Қабылдаудың  тұрақтылығы   және   тәуелсіздгі  қандай қасиетімен түсіндіріледі?


1) Тұрақтылығы.

2) Заттылығы.

3) Таңдамалығы.

4) Құрылымы.

5) Мағыналылығы.