Индивидтің    кеңістікте    орналасуын         аныктауға байланысты түйсіктер:


1) Статикалық.

2) Кинестетикалық.

3) Дистантгық.

4) Контактылы.

5) Органикалық.