Айналасындағылармен карым- катынасты және  ұжымдык іс - әрекетті  кажетсінуден туындайтын кажеттіліктер:


1) Физиологиялық.

2) Рухани.

3) Органикалық.

4) Материалдық.

5) Әлеуметтік.