Адамның өзіне бағытталған сөйлеу түрі:


1) Эгоцентрикалық.

2) Сырттай.

3) Ауызша.

4) Диалогты.

5) Жазбаша.