Қажеттіліктердің қанағаттануы немесе   қанағаттанбауына байланысты     қоршаған     болмыстың     уайым     түрінде  психикалық бейнеленуі:


1) Жоғарғы сезімдер.

2) Эмоциялар.

3) Сана.

4) Санадан тыс.

5) Интуиция.