Психиканың     индивидтің     жүйке     реакцияларының қарқыны, күші жөне жылдамдығынан көрінетін динамикалық ерекшеліктерінің арақатынасы:


1) Ұлттық ерекшеліктері.

2) Темперамент.

3) Табиғи нышандар.

4) Қабілеттер.

5) Мінез.