Жеке   адамның   бұрын   қабылданған   ашық   та   ұсак бейнелерді есте қалдыру жөне қайта жаңғырту қабілеті -


1) Синестезия.

2) Естігенді есте сақтау (есту есі).

3) Реминисценция.

4) Көргенді есте сақтау (көру есі).

5) Эйдетикалық ес.