Қанағаттанбаған       қажеттіліктерден   баск.а   неғүрлым нактыларға зейіннің аударылуына      негізделген психологиялык корғаныстың түрі:


1) Фрустрация.

2) Сензитивтілік.

3) Сублимация.

4) Конфронтация.

5) Комформдық.