Түлғаның     қогамдық     мәнді     сапаларын  дамыту мақсатында   мақсатты   оқыту  мен тәрбиелеу   барысында танымдық іс - әрекеттің  заңдылықтары мен  ерекшеліктерін зерттейтін психологияның саласы:


1) Педагогикалық психология.

2) Әлеуметтік психология.

3) Балалар психологиясы.

4) Еңбек психологиясы.

5) Шығармашылық психология.