"Отбасының ішкі қарым-қатынасының зандылықтарын, отбасындағы    біріккен    іс-әрекеттегі    оның    маңызды қажеттіліктерін     қанағаттандыруға     (балалар     тәрбиесі, моральдық   сексуалдық   және   материалдық   сәттіліктер) бағытталған    жоғары    сезімдердің    көрінуін,    сондай-ақ отбасындағы ішкі жанжалдар мен олардың алдын алуды тану мақсатын қоятын психология ғылымының тармағы"


1) Дін психологиясы.

2) Отбасындағы карым-катынас психологиясы.

3) Спорт психологиясы .

4) Шығармашылық психологиясы.

5) Еңбек психологиясы.