Көзі       көрмейтін       адамдардың       психикасының ерекшеліктсрін зерттейтін психология ғылымының саласы:


1) Сурдопсихология.

2) Тифлопсихология.

3) Психофизика.

4) Психометрия.

5) Балалар психологиясы