Ауру  адамның  психикасының  ерекшелігінің  көрінуін, олармен байланыс жасауды үйымдастыруды, оның сауығуы үшін  жағымды  психологиялық  ахуал  тудыруды  зерттейтін психология ғылымының аймағы (область):


1) Сурдопсихология.

2) Тифлопсихология.

3) Психофизика.

4) Психометрия.

5) Балалар психологиясы