Психикалық процестер мен қабілеттердің даму дәрежесін жйкыңдауға, сонымен бірге стандартталган мақсатты бағытты сұрақтар  арқылы  түлғаны  түтастай  объективті  сипаттауға мүмкіндік беретін әдіс:


1) Тест.

2) Социометрия.

3) Анкеталау.

4) Интервью.

5) Әңгімелесу.