Алдын-ала   максат   тұтып   дайындалган   сүрақтарға жазбаша  жауап  алу  аркылы,  объект  туралы  қызыктырған акпаратты алуға көмектесетін психологияның әдісі не:


1) Интервью.

2) Тест.

3) Социометрия.

4) Анкета.

5) Әңгіме.