Болашақта даму мүмкіндігін болжау мақсатында адамның өмірлік жолын, ата-анасымен туыстарын, оларға мәнді жеке құндылықтарды зерттеу негізінде жүргізілетін психологиялық зерттеу не:


1) Биографиялық әдіс.

2) Интроспекция.

3) Қателер және оны жөндеу әдісі

4) Генетикалық.

5) Егіздер.