Егіздерді  онтогенетикалық  дамуын  әртүрлі  өлеуметтік ортаның әсеріне байланысты олардың дамуын салыстырмалы эерттеу:


1) Биографиялық әдіс.

2) Интроспекция.

3) Қателер және оны жөндеу әдісі

4) Генетикалық.

5) Егіздер.