Психикалық іс-әрекеттерін  материалданған  нәтижесін талдау барысында жинакталған фактілерге не негізделеді:


1) Бақылау.

2) Интроспекция.

3) Психоанализ.

4) Іс-әрекеттің өнімін зерттеу.

5) Қателер және оны жөндеу.