Қиын  жағдайларда  мінез-құлықтың  жаңа  түрін  өңдеу тәсілі:


1) Референтрметрия.

2) Интроспекция.

3) Іс-әрекетгің нәтижесін зерттеу.

4) Қателер және оны жөндеу.

5) Психоанализ.