Топтағы адамдардың бір-бірін өзара іріктеу мотивациясын камтамасыз ететін психологиялык, зерттеулер әдісі:


1) Референтометрия.

2) Бақылау.

3) Интроспекция.

4) Психоанализ.

5) Социометрия.