Тірі  ағзалардың  өр  текті  тітіркендіргіштердің  тұтастай жиынтығына жауап  қайтару  жолымен  коршаған  ортаның біртұтас заттарын бейнелеу қабілеті :


1) Дамудың перцептивтік сатысы.

2) Дамудың сенсорлық сатысы.

3) Дамудың интеллектуалды сатысы.

4) Филогенез.

5) Онтогенез.