Мінез-кұлықтың дұрыстығын міндеттейтін практикалық маңызды міндеттердің қатарын  шешу  қабілеті  байкалатын индивидтің даму деңгейі:


1) Дамудың перцептивтік сатысы.

2) Дамудың сенсорлық сатысы.

3) Дамудың интеллектуалды сатысы.

4) Филогенез.

5) Онтогенез.