Жүйке    жүйесінің    әлсіздігінен    (Павлов    теориясы бойынша),   эмоциялық тұрақсыздықта, сенімсіздікте, терең күйзелістерде, тіпті үсақ-түйектерде  көрінетін темперамент типі:


1) Сангвиник.

2) Меланхолик.

3) Флегматик.

4) Холерик.

5) Инерттілік.