Шыдамсыздық, шапшандық, тез козғалу және қоршаған ортамен   қарым-қатынасының   байланысы   болжамсыздық қабілеттері қандай темпераментке жатады:


1) Сангвиник.

2) Меланхолик.

3) Флегматик.

4) Холерик.

5) Инерттілік.