Индивидтің  өзімен  іс-әрекетімен  айналасындағылармен өзара   катынастарыньщ   эмоционалды   келбетіне   жүйке реакцияларының   к,арк,ындылығында,    жылдамдылығында, күшінде        көрінетін        психиканың       динамикалық ерекшеліктерінің арақатынасы:


1) Инерттілік.

2) Тежелуші.

3) Динамикалық.

4) Меланхолик.

5) Лабильділік.