Жеке   тұлғаның   іс-әрекетімен   айналасындағылар мен қарым-қатынасында    орын    алатын    тұрақты    даралық, ерскшеліктерінің жиынтығы:


1) Мінез.

2) Темперамент.

3) Қабілеттср.

4) Этнос.

5) Экстраверттілік.