Жүйке  жүйенің  қоршаған  ортадағы  өзгерістсрге  тез ыңғайлану қабілетінде көрінетін типі:


1) Инертгілік.

2) Тежелу.

3) Динамикалық.

4) Қозғалмалылық.

5) Лабильды.