Қарама-карсы  эмоциялар  мен  сезімдердің бір  уакытга көрініс беруі (мысалы:күлкі мен жас; махаббат пен жек көру сезімі):


1) Енжарлық.

2) Қарама-қарсы сезімдік.

3) Депрессия.

4) Стресс.

5) Антипатия.