Дененің  кеңістіктегі  орнын  жөне  қимыл-козғалысын түйсінуі:


1) Кинестезиялық түйсінулер.

2) Органикалық түйсінулер.

3) Синестезия.

4) Сенсибилизация.

5) Адаптация.