Бірінен екіншісі туындайтын әртүрлі түйсінулердің өзара байланысы:


1) Кинестезиялық .

2) Органикалық.

3) Синестезия.

4) Сенсибилизация.

5) Адаптация.