Толып жатқан объектілердің ішінен адамның қажеттілігіне, қызығушылығына және    бағьптылығына байланысты  заттарды іріктеп алу қабылдаудың қай заңдылығына жатады:


1) Тандамалылығы

2) Тұтастай.

3) Депривация.

4) Рецепция.

5) Иллюзия.