Кеңістіктегі   тұтастай   мағынасы   жоқ   заттар   мен құбылыстарды ойша тұтастық мағына беріп қабылдау


1) Таңдау.

2) Тұтастай.

3) Депривация.

4) Рецепция.

5) Иллюзия.