Сананы   психологияның   пәні   ретіңде   қарастырмай, психиканы    мінез-құлық  актілерімен байланыстырған психологияның бағыты:


1) Бихевиоризм.

2) Гештальт психология.

3) Когнитивтік психология.

4) Ассоциятивтік психология.

5) Салыстырмалы психология.