Сөздік қарым- қатынас жолдарымен мәліметті тікелей немесе жанама түрде алынуын қамтамасыз ететін психология әдісінің бірі:


1) Тест.

2) Референтометрия.

3) Әңгімелесу.

4) Интроспекция.

5) Психоанализ.