0қыту    мен    төрбиенің   заңцылықтарын    эерттейтін психологияның колданбалы саласы:


1) Жас ерекшелік психологиясы.

2) Балалар психологиясы.

3) Педагогикалық психология.

4) Әлеуметтік.

5) Психоанализ.