Қысқа стандартталған зерттеумен катысты психологияның  әдісі:


1) Анкета.

2) Тест.

3) Рефентометрия.

4) Қызмет нәтижесін зерттеу.

5) Генетикалық.