Өткен    төжірибенің    сезім,    ой    күйзеліс    түрінде айкындалуы:


1) Ес.

2) Иллюзия.

3) Қабылдау.

4) Ойлау.

5) Қиял.