Қоршаған  ортадағы  заттар  мен  құбылыстардың  жеке касиеттерінің бейнеленуі:


1) Ес.

2) Түйсік

3) Қабылдау.

4) Ойлау.

5) Қиял.