Қоршаган ортадағы  заттар  мен  құбылыстардың жалпы және    маңызды    байланыстары    мен  қатынастарының бейнеленуі:


1) Ес.

2) Иллюзия.

3) Қабылдау.

4) Ойлау.

5) Қиял.