Стандартталған сұрақтар мен тапсырмаларды пайдалана отырып, белгілі  маңызды    қасиеттерді  анықтайтын психологиялық әдіс:


1) Әңгіме.

2) Анкета.

3) Тест.

4) Психоанализ.

5) Референтометрия.