3ерттеуші мен зерттелушінің тікелей қарым-қатынасы процесінде мәліметтерді алуды сипаттайтын әдіс:


1) Бақылау.

2) Анкета.

3) Әңгіме.

4) Тест.

5) Эксперимент.