Тұтастай жеке тұлғаны немесе қандай да бір психикалық процесті   бағалау   әрекеті   жасалынатын   стандартталған психологиялық сынақ  әдісі:


1) Әңгіме.

2) Тест.

3) Эксперимент.

4) Анкета.

5) Социометрия.