Әдеби, ғылыми публицистикалық мәтіндер сипаттамаларының негізінде адамның психологиялық сипаттамаларын анықтауға жағдай жасайтын, психикалык іс-әрекет өнімдерін талдау әдісінің бір түрі:


1) Анкета.

2) Графология.

3) Контент-анализ.

4) Психоанализ.

5) Іс-өрекет өнімдерін талдау.