Таным   процестері   психологиядағы   ағымның негізгі зерттеу нысаны:


1) Ассоциативті психологияның.

2) Когнитивті психологияның.

3) Салыстырмалы психологияның.

4) Педагогикалық психологияның.

5) Балалар психологиясының.