Ассоциативті психологияның зерттеу нысаны:


1) Санасыздық.

2) Сана.

3) Санадан тыс.

4) Ассоциациялар.

5) Эмоциялар.