Психологиядағы  психоаналитикалық  бағыттың  негізін қалаушы:


1) Бехтерев.

2) Вундт.

3) Фрейд.

4) Выготский.

5) Леонтьев.