Кей сәттерде адамдар әлдебір дауыстарды естігенде оның дәмін сезінгендей болады:


1) Сенсибилизация.

2) Синестезия.

3) Адаптация.

4) Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

5) Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.