Экологиялық  ластанған  аймактың  тұрғыны,  табиғаты жаңа жерге келгенде басы айналып, ауырғанын сезінеді:


1) Сенсибилизация.

2) Синестезия.

3) Адаптация.

4) Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

5) Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.