Иогамен  айналысушылар  жалаң  аяк,  лезвия  шегенің үстінде жүрген  кезде  ауырсынбайды,  ал  жылы  аймақтың тұрғындары аязға шыдай алмайды:


1) Сенсибилизация.

2) Синестезия.

3) Адаптация.

4) Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

5) Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.