Есте сактауға және жаңғыртуға ішкі сенімін тудыратын осы   мезетте  кажеттілікті  тудыратын  біртұтас  күй  қай теорияларға жатады:


1) Психоанализ.

2) Гештальт.

3) Ассоцианизм.

4) Бихевиоризм.

5) Фрейдизм.