Мәліметтердің жеке элементтері есте сақталып, жаңғыртылуы бір-бірінен оқшау емес, керісінше, басқалармен логикалық  функционалдық байланыста болады:


1) Психоанализ.

2) Гештальт.

3) Ассоцианизм.

4) Бихевиоризм.

5) Фрейдизм.